Therapiehond

Je kan lid of sponsor worden of zelfs meter/peter van één van onze honden! Zo steun je hen: https://therapiedier.be/lid-sponsoring-en-steun/

Boek je eerste afspraak – online via: https://therapiedier.be/boek-afspraak/

Boek je trainingen voor West- en Oost-Vlaanderen via: https://dogsphysiofit.be/contact/

Gedetailleerde informatie vind je via: https://therapiedier.be/

het trainen van therapiehonden in samenwerking met de eigenaar

Wat is een therapiehond?

De therapiehond kan je terugvinden in een therapiepraktijk met zijn geleider of binnenshuis, waar de verzorger of de ouder de uiteindelijk verantwoordelijkheid draagt. De hond helpt dan in het dagelijkse leven van de klant en kan op maat getraind worden voor gezelschap, sociaal contact en het bevorderen van structuur om bv. eenzaamheid tegen te gaan.

Eerst de band met de hond, dan volgt de training!

In tegenstelling tot andere organisaties waar de hond de training krijgt via een trainer, zorgen wij voor een persoonlijke band met het baasje en de hond. De kennismaking wordt liefst zo snel mogelijk ingepland zodat de training samen doorlopen kan worden. Op die manier wordt er een stevige basis gelegd voor een goede en betrouwbare relatie.

Actieve en Passieve therapiehonden

Er zijn 2 verschillende soorten therapiehonden. Enerzijds heb je een actieve therapiehond, anderzijds een passieve therapiehond. Onder actief verstaan we dat de hond bij de begeleider blijft en extern wordt ingezet in een therapeutisch proces voor een klant. Dit kan bv. ter plaatse zijn in een woonzorgcentrum of jeugdinstelling, etc.

Als een passieve therapiehond wordt ingeschakeld, blijft deze in een gezin of bij 1 bepaalde persoon. De hond wordt getraind en krijgt minimaal 3 specifieke taken aangeleerd op maat van de situatie van de klant. Dit kan gaan van deuren openen tot materiaal oprapen en afgeven.

Wat houdt het in?

De therapiehond wordt getraind om zowel in groep als individueel te werken. Zo zal deze niet reageren op onverwachte, onhandige of dominante handelingen.

De 8 activiteiten niveaus waarin therapiehonden ter ondersteuning gebruikt kunnen worden (bron: Elizabeth Best Martin 1977)

 • Sensorische integratie door de geur, geluid, … van de hond
 • Sensorische stimulatie
 • Bekrachtigen en zelfvertrouwen geven
 • Opnieuw motiveren en herinneringsvermogen
 • Opnieuw sociaal worden (structuur)
 • Cognitieve stimulatie (willen leren) en trainen
 • Korte termijn revalidatie (moed, pijn vergeten, …)
 • Vaardigheden en integratie in de maatschappij (buiten de instelling) 

Waarom zou jij een therapiehond inzetten? 

 • Positief effect op gezondheid
 • Triggert emotie
 • Zet je in beweging
 • Je aandacht richt naar de buitenwereld
 • Je verantwoordelijkheidsgevoel wordt opgeroepen
 • Zet aan tot regelmaat en structuur in je leven
 • Helpt en steunt in moeilijke en depressieve periodes
 • ….
%d bloggers liken dit: